سهراب ام جی

سهراب مصطفوی یا همان سهراب ام جی که بیشتر افراد آن را با این نام می شناسند . سهراب ام جی متولد نوزدهم آبان ماه سال هزار و سیصد و شصت و چهار در شهر تهران می باشد و فعالیت او در عرصه خوانندگی رپ است .

post area