پویا بیاتی

پویا بیاتی متولد 3 آبان 1365 کنگاور کرمانشاه، خواننده است.
فارغ التحصیل لیسانس رشته زبان و ادبیات فارسی است، نام اصلی اش امیر مسعود بیاتی فر فرزند دوم خانواده شش نفری است، دو برادر و یک خواهر دارد، و پدر و مادرش اهل تویسرکان همدان هستند

post area