مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفی خواننده پاپ کشورمان در ایران متولد شده.وی سابقه چندین سال خوانندگی دارد و غیر از فعالیت کاری خود به خوانندگی هم میپردازد.
مرتضی اشرفی بیشتر اهنگ های خود را مانند مهدی جهانی و علیشمس با دوست صمیمی خود مجید مکس همکاری میکند البته وی تک اهنگ های زیادی دارد که خودش تنها خوانندگی کرده است.

post area