مسعود صادقلو

مسعود صادقلو متولد 18 فروردین 1365 در تهران، خواننده است.

post area