آصف آریا

آصف آریا خواننده پاپ کشورمان در ایران متولد شده است . او با انتشار چند تک آهنگ به شهرت و محبوبیت رسید .
وی سابقه چندین سال خوانندگی دارد و غیر از فعالیت کاری خود به خوانندگی هم می پردازد .

post area