آرمین 2AFM

آرمین زارعی، با نام هنریِ آرمین ۲AFM، خواننده رپ فارسی و پاپ است. ۲AFM کوتاه شدهٔ نام خود او و سه نفر دیگر از دوستان همکار او در عرصۀ موسیقی است.

post area